Twitter LinkedIn
Home Examinering

Examinering

Wij staan voor de kwaliteit van onze examens.  Wij concentreren ons blijvend op kwaliteit door het leveren van beroepsgerichte examens. Wij monitoren examinering op de wettelijke kaders en regels, serviceproducten (zoals kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit, beschrijvingen van examentaken en de procesarchitectuur examinering) en examenproducten.

MBO Academie Nederland richt op basis van de kwalificatie-eisen de examens in. Tijdens de examinering wordt getoetst of een student voldoet aan de gestelde eisen voor een beroepsbeoefenaar. Een volledig examen bestaat uit een mix van verschillende examenvormen die een goed beeld bieden van alle benodigde kennis en vaardigheden en een goede indruk geven van de juiste beroepshouding.

Examinering taal en rekenen
Ieder examentraject dat leidt tot een erkend MBO-diploma kent eisen voor Taal en Rekenen. Voor informatie over examinering van Taal en Rekenen verwijzen we u naar www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Bent u nieuwsgierig geworden naar alle mogelijkheden voor uw bedrijf?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.